Telefon 605 316 147

  Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

     Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

loga 1

Jakie czynności obejmują badania okresowe dźwigów?

Badania okresowe dźwigów wykonywane są w toku eksploatacji urządzeń objętych dozorem pełnym i w terminach zależnych od rodzaju urządzenia. Badania przeprowadza się w celu sprawdzenia, czy zrealizowano zalecenia z protokołu poprzednich badań oraz czy nie powstały defekty mające bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji. Inspektor UDT sprawdza działanie wszystkich zabezpieczeń i urządzeń ochronnych oraz weryfikuje, czy ostrzeżenia i instrukcje na tabliczkach znamionowych są wystarczająco czytelne.

 

W trakcie badania sprawdzana jest księga rewizyjna i dziennik konserwacji sprzętu, a także protokoły pomiarów elektrycznych i zaświadczenia osób konserwujących urządzenie. Oprócz tego inspektor UDT dokonuje oględzin sprzętu i przeprowadza testy funkcjonowania zabezpieczeń w warunkach obciążenia.

 

Czym jest pełny dozór techniczny?

Dozór pełny to kompleksowe badania urządzeń w warunkach gotowości do pracy. Częstotliwość audytów określana jest przez Urząd Dozoru Technicznego. Badania dźwignic należą do obowiązków podmiotów eksploatujących urządzenia. Przebieg badań okresowych w znacznej mierze zależny jest od zapisów znajdujących się w protokole poprzednich inspekcji. Urządzenie przekazane do badań powinno być kompletne, sprawne technicznie i gotowe do eksploatacji.

Oprócz tego dźwigi podlegają badaniom doraźnym, czyli kontrolnym, których zakres wynika z aktualnych potrzeb podmiotu eksploatującego. W trakcie badań oprócz oględzin dokonuje się testów sprzętu w wersji montażowej bez obciążenia. Sprawdzana jest także dokumentacja.

Z kolei przed dopuszczeniem dźwigu do pracy wykonuje się badania odbiorcze. Celem badania jest określenie, czy urządzenie jest zgodne z dokumentacją techniczną i czy dźwig spełnia wymogi opisane w przepisach o dozorze technicznym.

pracownik w fabryce